Teknisk Ukeblad (TU), 0704 (2007):

En tredjedel av innsjøene langs norske veier kan være skadet av veisalting.  Resultatet kan bli utstrakt fiskedød.

Flere rustskader
At saltingen holder seg lenger på veien og at magnesiumklorid gjør at veisaltet virker ved lavere temperaturer enn det tradisjonelle kalsiumkloridet, skaper rustskader.

Magnesiumklorid kan gi større korrosjonsskader, både på bilenes elektriske anlegg og på betongkonstruksjoner langs veibanen, hevder kritiske røster. Foreløpig finnes det lite dokumentasjon.

Ekstra informasjon