9. august 2007 raste denne brua over Missisippi sammen, som resulterte i tre drepte og 145 skadde. Foto: Scanpix/AP Photo/Jim Mone

Brukollaps og årsaker

I 2007 skrev Stopp veisaltingen første gang om brukollaps.  Teknisk Ukeblad måtte moderere en artikkel angående vegsalt som direkte årsak til brokollapset. Statens vegvesens (SVV) uttalelser om støtten til teorien om brokollapset ble fjernet.  Var dette etter påtrykk fra SVV?

Den 08.05.2014 skriver Våre veger om vedlikeholdskrise for amerikanske bruer.  Hva med de norske?

Biler og mennesker havnet i vannet i Mount Vernon, Washington, da Skagit River Brigde på Interstate 5 raste sammen i mai 2013. Foto: Scanpix/AP Photo/Joe Nicholson

Den 06.08.2007 skrev Teknisk Ukeblad

Veisalting årsak til brukollaps

Kanadiske ingeniører mente veisalting bidro til at motorveibrua over Mississippi-elven i Minneapolis kollapset den gang.

  • Stopp veisaltingen rakk ikke å ta kopi av den første utgaven av artikkelen.  Les det modererte oppslaget i Teknisk Ukeblad her

Stopp veisaltingen skrev 08.08.2007 om innholdet i første utgave av artikkelen slik:

Statens vegvesen støtter teorien om at salt er en årsak til brukollapsen, men slutter vi å salte for det? Å, nei da! Sitat: "Det er på grunn av korrosjon at de foreløpig er usikre på hvilken saltløsning som er best. De første resultatene ventes å være klare i løpet av neste år." Sitat slutt.

Vegdirektoratet er overrasket over at brokollapsen kom i Minnesota som har et meget godt inspeksjonsprogram. Videre forteller de at gamle bruer ikke er beskyttet med membran, og de har vi jo mange av. Saltmengden som trenger inn har ikke så stor betydning. Det som kommer inn av saltoppløsning er uansett svært konsentrert, og det vannes ikke ut inne i betongen.

Den 11.08.2007 skreiv Stopp veisaltingens Kjell-Gunnar Haugen et innlegg i Hallingdølen:

(...) Nå er saken med brua i USA nærmest borte i media, interessen er laber. Kan en slå fast hva som er årsaken, og forhindre flere katastrofer med alternativer, burde det vert en god mediesak, etter mitt syn. (...)

Stopp veisaltingen (13.08.2007):

Teknisk Ukeblad har måtte moderere artikkelen sin angående vegsalt som direkte årsak til brokollapset. Statens vegvesens uttalelser om støtten til teorien om brokollapset er også fjernet. Den nye, modererte artikkelen finner du ved å klikke lenka under:

Stopp veisaltingen (15.08.2007):

På amerikansk kan du også lese mer om brokollapser og dårlig vedlikehold ved å klikke lenka under:

Teknisk Ukeblad (10.08.2007):

Bruvedlikeholdet forsømmes

Norges mer enn 10.000 bruer har et etterslep i vedlikeholdet på 3,18 milliarder kroner. Det forkorter bruenes levetid med 30 år.

Ekstra informasjon