Stopp veisaltingen - økonomi

  • Bankkontonummer:  1503 45 01324
  • Adresse for innbetaling: Stopp veisaltingen, v/ Svein Olsen, 0758 OSLO, Norway
  • Organisasjonsnummer:  990 496 560

Vi bruker for tiden DnB som vår bankforbindelse.  I tillegg benytter vi oss av betalingstjenester fra PayPal.

Informasjon om betaling fra utlandet

Informasjon om SWIFT-kode

For å kunne sende penger fra utlandet må du ha vårt IBAN-nummer og Skandiabanken sin SWIFT-kode. Vårt IBAN-nummer er:

  • IBAN-nummer:  NO8315034501324

SEPA-medlem
Er banken du sender fra medlem av SEPA kan du sende betalingen som en SEPA-betaling.  SEPA-betalinger kan kun utføres i Euro.  Du benytter da

  • SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB Bank ASA, 0021 Oslo, Norway,

samt vårt IBAN-nummer og navn/adresse.

Ikke SEPA-medlem
Er  banken du sender fra ikke medlem av SEPA , eller betalingen er i annen valuta en EUR, må du benytte

  • SWIFT-kode: DNBANOKK, DnB Bank ASA, 0021 Oslo, Norway,

samt vårt IBAN-nummer og navn/adresse.

Ekstra informasjon