Våre veger nr. 08/2010:

Utviklingen er alarmerende, sier faglig leder for bytrærne i Friluftsetaten i Oslo kommune, Tore Næss, som aldri tidligere har sett så store endringer i negativ retning fra år til år som nå. Foto: Jarle Skoglund

Saltskadene på kastanjene i Bygdøy allè utvikler seg raskere enn antatt. En fersk kartlegging viser at 50 av de 200 trærne er så hardt skadet at de må fjernes i løpet av få år.

Ekstra informasjon