Røa i Oslo 20.04.2010.  Foto:  Svein Olsen

Om du trodde veisaltingen var slutt for denne sesongen tok du grundig feil.  Vårrengjøringen i Oslo går nå for fullt med kuldegrader og veisalt

Til miljøvernminister Erik Solheim, direktør i KLIF, Ellen Hambro og vegdirektør Terje Moe Gustavsen med kopi til partiene på Stortinget og andre nøkkelpersoner 

(KLIF = Klima- og forurensningsdirektoratet - tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT))

Dette brevet blir sendt primært til 3 ansvarlige ledere i 3 etater. Siste tall vi hadde om veisalting, var at det ble brukt 200 000 tonn. Nå kom det fram at forbruket var økt med 40 000 tonn og da er totalen oppe i 240 000 tonn - 2 hundre og førti tusen tonn.

Illustrasjonsbilde.  Foto:  Håvard Risberg.

NRK/Hordaland, 07.04.2010:

Sjølv eitt år gamle biler kan være utsatt for rust som svekkar bremseeffekten

Ekstra informasjon