Avisa Nordland, 08.04.2010:

Oddvar Ingebrigtsen og Roald Sæthre i AMCAR Bodø leverte i dag 3.074 underskrifter mot veisalting til Kjell Skjerve i Statens vegvesen.

Ekstra informasjon