Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har svart på vår henvendelse til etater og Storting

Vårt brev til Stortinget og de viktigste etatene i saken om veisalting ble sendt den 12.04.2010.

Trønder-Avisa, 03.08.2010:

Salt, sykdom og feil planting er årsakene til brune  trær langs E6 fra Stjørdal til Steinkjer.

Det sier Knut Wollan som produserer trær for salg. Han mener der er behov for en utredning for å fastslå hvorfor så mange trær er brune nå da de skulle være grønne og friske. Wollan driver Tre-Pro som produserer trær på Frosta. Ut fra sin kunnskap, mener han det er flere årsaker til mange brune trær langs veger nå.

– Jeg tror saltet vegvesenet strør med kombinert med mye kulde siste vinter samt for dårlig planting forklarer mye av tredøden.

Nestleder Håvard Risberg i «Stopp Veisaltingen» hevder ingen utreder konsekvensene av veisaltingen på E6 mellom Stjørdal og Steinkjer.

KREVER UTREDNING: – Vi krever at Statens vegvesen utreder miljøskadene av alt vegsaltet de strør på E6 som her i Åsen, sier Håvard Risberg.  Foto:  Trønder-Avisa

Trønder-Avisa, 02.08.2010:

– Trær dør av vegsalt

DØD: – Denne bjørka er ett av trærne ved E6 jeg tror vegsalt tar knekken på, sier Håvard Risberg.  Foto:  Trønder-AvisaHåvard Risberg er overbevist om at saltingen av E6 tar knekken på trær langs vegen.  Han prøver å stoppe vegsalting.

Ekstra informasjon