Tomme lagre i Trondheim.  Foto:  NRK/Midtnytt.

Saltlagrene i Trondheim er tomme, men bilistene jubler!  Se innslaget på NRK/Midtnytt med bl.a. Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå.

Ekstra informasjon