Kunnskap og problemstilinger knyttet til vegsalting blir tema når Statens vegvesen inviterer til Saltkonferansen 27. og 28. oktober i Trondheim

Stopp veisaltingen deltar

- Dette blir konferansen som alle med meninger og kunnskap om vegsalting ikke kan gå glipp av! Vi vil presentere fakta, forskning og ulike syn på bruken av salt i vinterdriften, og ønsker en åpen diskusjon omkring saltingens fordeler og ulemper. Vi regner med stort engasjement og innspill fra mange hold, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Arrangementskomiteen jobber nå for å tilby et program med stort nedslagsfelt, både for kritikere og motstander, vegeiere og representanter for drift- og vedlikeholdsbransjen, ulike fagmiljøer og brukere.

Foreløpig har Stopp veisaltingen, Norges Automobilforbund, Norsk Lastebileier-Forbund, Norsk Institutt for vannforskning og Universitetet for miljø- og biovitenskap bekreftet at de stiller med innlegg på konferansen, i tillegg til Statens vegvesens egne fagmiljøer.

Påmeldingsfrist blir i første halvdel av september.

(23.06.2010, Statens vegvesen ved Inger Lise Sagmo.)

Ekstra informasjon