Aftenposten, 04.07.2010:

Treskader for millioner.  OLAV OLSEN (foto)

NTB:  Salting av norske veier om vinteren fører til skader for flere millioner på vegetasjonen.  Trær som står mer enn 100 meter fra veien er skadet.

Til og med de mest hardføre treslagene langs veiene bukker under. Men Veivesenet har ingen planer om slutte med vintersalting av veiene.

OSLO (NTB):  Undersøkelser viser at trær som står så mye som 100 meter fra veien, er skadet, og at store trær, opp mot 20 meter høye, har skader helt opp i toppen. Selv de mest hardføre artene bukker under, skriver Aftenposten. 

Det er særlig på strekninger med høy hastighet at skadene er store fordi saltet virvles opp. Tett trafikk og vindforhold sprer saltet langt ut i landskapet. 

Skadene er størst langs E6 i Akershus og Østfold, og langs E18 i Akershus, Buskerud og Nordre Vestfold.  Landskapsarkitekt ved E6-prosjektet i Østfold, Kristin Berg, er bekymret. Hun sier de nå må fjerne mange trær det ikke er håp for, og beskjærer dem de tror kan reddes. Samtidig leter de etter treslag som tåler saltet. 

Veivesenet har ingen planer om å slutte å salte veiene om vinteren fordi deres prioritet er framkommelighet og sikkerhet. (©NTB)

Aftenposten skriver i sin artikkel at landskapsarkitekt ved E6-prosjektet i Østfold, Kristin Berg, er bekymret.  Hun legger ikke skjul på at spørsmålet om en i det hele tatt skal ha trær langs motorveien, melder seg.  I tillegg vet vi at den norske bilparken påføres skader etter salting for milliarder av kroner hvert eneste år, drikkevannskilder er blitt ubrukelige på grunn av tilsig av veisalt, ferskvann er døde, armeringsjern i bruer og parkeringshus ruster opp...osv...

Ekstra informasjon