Trønder-Avisa, 03.08.2010:

Salt, sykdom og feil planting er årsakene til brune  trær langs E6 fra Stjørdal til Steinkjer.

Det sier Knut Wollan som produserer trær for salg. Han mener der er behov for en utredning for å fastslå hvorfor så mange trær er brune nå da de skulle være grønne og friske. Wollan driver Tre-Pro som produserer trær på Frosta. Ut fra sin kunnskap, mener han det er flere årsaker til mange brune trær langs veger nå.

– Jeg tror saltet vegvesenet strør med kombinert med mye kulde siste vinter samt for dårlig planting forklarer mye av tredøden.

Nestleder Håvard Risberg i «Stopp Veisaltingen» hevder ingen utreder konsekvensene av veisaltingen på E6 mellom Stjørdal og Steinkjer.

KREVER UTREDNING: – Vi krever at Statens vegvesen utreder miljøskadene av alt vegsaltet de strør på E6 som her i Åsen, sier Håvard Risberg.  Foto:  Trønder-Avisa

 

– Veisaltet påfører kjøretøyene store skader, og miljøskadene er godt synlige. Vegvesenet lytter ikke når vi hevder at å operere med bar veg som mål om vinteren er bare tull. Risberg peker på at en bilist som vet det er vinterføre og kanskje glatt, kjører mer forsiktig enn en som hører at vegvesenet strør med salt og har veggrep tilsvarende bar veg som mål.

– Alt saltet påfører kjøretøyene skader. Vi mener det i Norge er altfor lite forskning på om vegsaltskader fører til trafikkulykker i tillegg til miljøskader, sier Håvard Risberg.

 

Kommentarer

06.08.2010:

Håvard Risberg i Stopp veisaltingen sier til StoppVeisaltingen.no at han stiller seg svært uforstående til at sykdom og feil planting er årsak til at trær dør langs saltede veier. - Som en ser av bildene er furua død i toppen; dvs. sviskade av saltet som den har blitt oversprøytet med, sier han.

 


 

06.08.2010:

Jan Gunnar Garshol, Stopp veisaltingen:  - Det samme observerte vi i Vestfold da saltingen startet. På E18 langs en strekning sør for Larvik ble det konstatert brunsvidde trær. Stort oppslag i Østlandsposten. I årene etterpå la jeg merke til at avstanden fra veien til trærne ble større og større.

 


 

06.08.2010:

Svein Olsen, Stopp veisaltingen:   Statens vegvesen utfører verdens største forsøk på levende mennesker, dyr og natur når de bruker kjemisk fjerning av is og snø i form av veisalt på norske vinterveier.  Vi har sett skader dokumentert, men det reduseres ikke på veisaltingen av den grunn.  I stedet konstruerer Statens vegvesen prosjekter som skal hindre at skadene av veisaltingen blir så tydelige.  Her kan vi nevne eksempler som

* fjerning av drept vegetasjon og innplanting av annen vegetasjon som kanskje tåler veisalt bedre
* bygging av dammer langs motorveiene som skal fange opp veisaltavrenning
* SaltSMART-prosjektet som er en avledningsmanøver for å gi oss bedre tid til å venne oss til skadene

Stopp veisaltingen mener at Statens vegvesen utfører en av de største miljøkrimminaliteter som begås på denne jord ved å bruke veisalt på vinterveiene.  SaltSMART-prosjektet er mislykket - det innrømmer Statens vegvesen selv, og da burde eksperimentet avsluttes, inntil man finner en løsning som ikke er skadelig for naturen, gjør skade på bilparken for over 5 milliarder hvert år, spiser opp elektronisk sikkerhetsutstyr på biler som bremser, ABS osv., forurenser drikkevannskilder og andre ferskvann.

Vi sier Smart uten salt - stopp veisaltingen!

 

Ekstra informasjon