Saltkonferansen i Trondheim 27. og 28. oktober 2010, sett med Stopp Veisaltingens øyne

Av Jan Gunnar Garshol, Stopp veisaltingen

Konferansen
Konferansen fant sted på Hotel Britannia og samlet det meste av aktører og kompetanse innen området ifølge vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Blant de to hundre deltakerne var fire fra Stopp Veisaltingen samlet på nest første rad - Lars Erik Bønå, Magnar Trondsgård, Kåre Denholm og Jan Gunnar Garshol. Bønå satt også i ekspertpanelet som forøvrig bestod av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Cristina Bu fra Norges Automobil-Forbund, Niklas Haugrønning fra Norges Lastebileier-Forbund, Sør-Trøndelag, og Øyvind Moen fra Kolo Veidekke AS og Foreningen Asfalt og Veiservice.


Kun 35 minutter
Stopp Veisaltingen hadde fått tildelt 35 minutter til sitt innslag tidlig på dag 1. Tittelen var "Salting eller trafikksikkerhet", der tittelen antyder at valget står mellom salting ELLER trafikksikkerhet - dvs. at det ene utelukker det andre. Lars Erik Bønå tok utgangspunkt i i sitt spesialfelt tribologi, og begrunnet hvorfor saltingen gir uforutsigbare føre- og friksjonsforhold, ofte med glattere veibane som resultat. Magnar Trondsgård fulgte opp med mange eksempler på dødsulykker pga. salting fra den tiden han var brann- og redningssjef i Eidsvoll.

Bestillingsverk
Bønå sa rett ut at Sintef-rapporten er et bestillingsverk der formelverket er konstruert slik at salting aldri kan gi en økning i antall ulykker. Det er verdt å merke seg at ingen i salen protesterte, heller ikke forskeren som er ansvarlig for rapporten. Det er også verdt å merke seg at i de påfølgende innslagene fortsatte hyllingen av saltet som det eneste saliggjørende for trafikksikkerheten. Vi i Stopp Veisaltingen har imidlertid i årevis erfart at "sånn er det bare".

Forskjell mellom teori og praksis
Mens alle i salen var enige i målsettingen om redusert saltforbruk, kom det meldinger utenfra som gikk ut på at det skal saltes mer kommende vinter. I den forbindelse sendte NRK et team til hotellet og gjorde et opptak med Garshol. Der sa han at mer salting garantert ville føre til flere trafikkdrepte, og begrunnet det med en finsk undersøkelse som viste dobbelt så mange drepte på saltet vei med samme antall ulykker med og uten salt på veien. Opptaket ble sendt på lokalsendingen til NRK Østafjells. I innslaget avslørte seksjonslederen fra vegvesenet som prediket mer salt, sin uvitenhet. Slike undersøkelser kjente han ikke til. Det er et vanlig svar fra den kanten når undersøkelser i saltets disfavør nevnes.

Hvor er miljøvernorganisasjonene og KLIF

Vi skulle gjerne sett deltakere fra miljøvernorganisasjoner til stede. Det samme med KLIF - Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn). Vi skulle gjerne spurt dem om hvilken formålsparagraf de har og hvilke interesser som de skal ivareta, dvs. om de har forstått begrunnelsen for sin eksistens.

Mye skepsis til saltbruk

Selv om ingen av deltakerne innrømmet at de er enige med oss, opplevde vi mye skepsis til nåværende saltbruk. Men makta rår, og like etter avslutningen sendte vegdirektøren ut en pressemelding med budskapet "det er livsfarlig å stoppe veisaltingen". Det betyr at Stopp Veisaltingen ikke blir arbeidsøse i de nærmeste år som kommer.


Innleggene som ble presentert på konferansen er nå tilgjengelig på Statens vegvesens sider:

* Saltkonferansen 2010 - innlegg

 

Ekstra informasjon