Våre veger nr. 08/2010:

Utviklingen er alarmerende, sier faglig leder for bytrærne i Friluftsetaten i Oslo kommune, Tore Næss, som aldri tidligere har sett så store endringer i negativ retning fra år til år som nå. Foto: Jarle Skoglund

Saltskadene på kastanjene i Bygdøy allè utvikler seg raskere enn antatt. En fersk kartlegging viser at 50 av de 200 trærne er så hardt skadet at de må fjernes i løpet av få år.

Bladet Våre veger har i siste utgave tema Vinterdrift.  Her finner en mye av det samme som har stått i Kommunalteknikk og som tidligere er omtalt her på Stopp veisaltingen.  I nr. 08/2010 er sidene 53 til og med 84 omhandla vinterdrift.

Men dessverre så følges ikke dette bladets temasider opp med motstanderes mening om veisalt slik det gjorde i Kommunalteknikk.  Du vil derfor kunne finne Stopp veisaltingens kommentarer i Relaterte artikler i menyen til høyre på denne siden.

Ekstra informasjon