Illustrasjonsbilde/Foto:  Håvard Risberg.

Statens vegvesen driver med stor underrapportering av forbruket av veisalt.  Høyesterett fastslår stor underrapportering av saltforbruket på hele 25-30 %.  Stopp veisaltingen vil anta da at det totale saltforbruket for hele Norge kan med fordel økes tilsvarende - fra 200 000 tonn pr. år til minst 260 000 tonn pr. år.

Nye kommentarer i bunn av artikkelen.

Oslo Vei As har fått medhold i Høyesterett for et merforbuk av veisalt de ikke kunne forutse i en kontrakt de hadde med Statens vegvesen.  I en meget detaljert saksframstilling kommer bl.a. følgende fram:

(44)
Grønvold, som tidligere har vært driftsleder i Statens vegvesen og Mesta AS, men som er nå ansatt som driftsleder i TF-Anlegg, har i sin forklaring til Høyesterett uttalt at saltforbruket i hans tid i vegvesenet og Mesta AS – uten at det var en bevisst handling – ble ”underrapportert en del”. Det at saltforbruket i perioden 1999/2000–2004/2005 har vært høyere enn det som fremgår av vedlegg S 30, samsvarer godt med de opplysninger som er fremlagt for Høyesterett om saltuttak vintersesongene 1999/2000, 2003/2004 og 2004/2005 til bruk på Romerike.

(51)
På denne bakgrunn finner jeg å måtte legge til grunn at gjennomsnittlig tidligere underrapportering har vært 25–30 %

Du kan lese hele dommen fra Høyesterett i lenka under:

Dekning i andre media:

Kommentarer

Lars Erik Bønå, 22.11.2010:

Dette slår beina under hele SaltSmart-prosjektet. Det er ikke praktisk mulig å redusere saltbruken hvis man ikke samtidig endrer kravene i funksjonskontraktene.

Her er det også dokumentert at vegvesenet i mange år har hatt som praksis å underrapportere saltbruken - det er altså strødd ut mer salt enn statistikken viser.

Videre er det bekreftet, som vi allerede vet, at salting er som å pisse i buksa for å holde varmen - hvis man først begynner, må man gjøre det uavlatelig.

Her er klare fakta framkommet i saken:
- at det har vært rutine i Statens vegvesen å innrapportere mindre saltforbruk enn det reelle
- at man må bruke langt mer salt enn det Vegdirektoratet foreskriver for å kunne opprettholde kravene i funksjonskontraktene
- at SaltSmart-prosjektet med å oppnå samme virkning med redusert saltbruk derfor er lite troverdig

Ekstra informasjon