Leserbrev til Tønsbergs Blad, 01.12.2010:

Tilsvar til bussjåfør Katrine Ihle

Jeg ble en gang spurt om jeg kunne vise til en eneste undersøkelse som viser at veisalting øker antall ulykker. Det kunne jeg ikke, det nærmeste måtte være Minsalt-undersøkelsen som viser at antall ulykker øker mot uendelig når trafikkmengden (ÅDT) går mot null. For å forstå hva det betyr, må man kunne litt matematikk. Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at antall ulykker er inntil 6 prosent høyere på usaltet vei, og at denne forskjellen er så liten at den kan skyldes tilfeldige variasjoner. Altså ikke bevist at salting gir bedre trafikksikkerhet.
I rapporten til samme undersøkelse er det tatt med noen utenlandske undersøkelser som klart viser at veisalting dreper. En av dem viste dobbelt så mange drepte når veien ble saltet, mens antall ulykker var det samme med og uten salt. Altså samsvar med Minsalt-undersøkelsen når vi kun ser på ulykker. I Samme rapport er også nevnt en undersøkelse fra Berlin i 1980/81, der det står at alvorlige ulykker og ulykker med personskade minket i det saltfrie området, mens det økte i det saltete området. Det som er sørgelig og uforståelig for meg, er at det ble besluttet å fortsette med saltingen til tross for de klare bevisene på at det ville kreve flere trafikkdrepte, bl.a. fordi noen lastebilsjåfører klaget på fremkommeligheten. (Burde finne annen jobb.)

I Norge har veisaltingen sannsynligvis krevd nesten 700 trafikkdrepte fra 1970 til 1999. Derfor anser jeg ikke veisaltingen som en bagatell. Den dreper både mennesker, materiell og miljø, men er rasende billig sammenlignet med en bærekraftig måte å holde veiene farbare på om vinteren.

Tilbudet om å bruke buss i stedet for egen bil frister ikke så lenge Telemarkekspressen og Timeekspressen har sjåfører som er avhengig veisalt.


Jan G. Garshol
Styremedlem i Stopp Veisaltingen.


Anmerkning
Angående leserbrev i Tønsbergs Blad 30. november 2010. Undertegnet av Katrine Ihle, sjåfør på Telemarkekpressen og Timeekspressen.

Ekstra informasjon