Teknisk Ukeblad, 25.11.2010:

– Veisalt er en trussel for vegetasjon og innsjøer, advarer UMB-forskere.

Per Anker-Pedersen (UMB)

Per Anker Pedersen, førsteamanuensis ved plante- og miljøvitenskap ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås (UMB):

– Det er ingen tvil om at veisalting representerer en trussel for naturen.

– I Bygdøy Allé i Oslo er trærne mer eller mindre skadet av salting gjennom mange år. Dette dreier seg om store verdier. For mange mennesker har trær i byområder en stor betydning, sier UMB-forskeren.

Forskerkollega Helen French mener at veisaltet kan komme til å skade både grunnvann og innsjøer i større grad enn før.

– Årsaken er at veiene saltes mye mer enn tidligere. Det kan bli et økende problem med henhold til drikkevann. Det gjelder både fra brønner og fra vannverk. Men det aller største problemet er at saltkonsentrasjonen i større og mindre innsjøer blir så høy at vannet blir for tungt. Da oppnås ikke full sirkulasjon, og dette hindrer oksygentilførsel til bunndelen av vannet. Dette vil gå ut over biologien i innsjøer og vann, sier førsteamanuensis French.

Hun mener at det bør komme et krav til hvor mye salt som kan brukes på veiene. – Slik det er nå, er ikke saltmengden optimalisert når det gjelder miljøkonsekvensene, sier French.

Kommentarer

Lars Erik Bønå, 08.12.2010: Ja, og så lurer jeg på en ting til:  Hvor mye skades det globale miljøet av at salt utvinnes fra havet i enorme mengder i varmere strøk der saltkonsentrasjonen skal være høyere og forflyttes til den nordlige halvkule som normalt skal ha lavere saltkonsentrasjon?

Vet vi hvor mye salt som brukes på veiene på den nordlige halvkule. Det norske forbruket er bare peanuts til tross for at det er høyt.

Ekstra informasjon