I Vegen og vi nr. 7/2010:

Doktorgrad om forurenset avrenningsvann

Dagens praksis med å lede forurenset avrenningsvann inn i sedimenteringsbassenger før det slippes ut til nærmeste bekk eller elv, ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for vannlevende organismer.

Sondre Meland.  Foto: Henriette Erken Busterud.

 

Dette sier en av konklusjonene i doktoravhandlingen til Sondre Meland i Vegdirektoratet. Han har sett på hvordan forurenset avrenningsvann fra veger og tunnelvask kan påvirke vannlevende organismer.

Ekstra informasjon