Av Reidar Berg, 21.12.2010

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen hadde et usedvanlig langt innlegg i den største avisen her i nord, dvs. avisa ”Nordlys” på fredag 17.desember.  Hovedoverskriften er:  HVEM TØR SLUTTE Å SALTE VEGENE?

Illustrasjonsfoto.  Foto:  Håvard Risberg/Svein Olsen.

Her forsvarer han dagens voksende praksis med veisalting på en slik måte at de som kan gjøre noe med saken, dvs. våre folkevalgte politikere, ikke kommer til å tørre å pirke borti problematikken av frykt for å bidra til flere ulykker på våre vinterveier.  Sitat fra innlegg:

Vegsalt har sine ulemper.  Men, det vil føre til flere drepte og skadde på vintervegene vis vi slutter å bruke vegsalt.  Hvem tør ta sjansen på det?

Nye oppdateringer - se nederst i artikkelen!

Han peker blant annet på NAFs undersøkelse blant egne medlemmer vedrørende deres holdninger til veisalt.  Terje Moe Gustavsen sier som følger:

En undersøkelse blant NAF viser at 2 av 3 privatbilister mener at det saltes for mye. Samtidig mener halvparten at vegsalt gir bedre trafikksikkerhet.

Til dette er det å si at NAF’s undersøkelse feiler på et viktig punkt.  Medlemmene blir stilt følgende spørsmål:

- Generelt synes jeg det saltes:
1. For mye  (66.3 %)
2. For lite    (6.6 %)
3. Passe     (20.8 %)
4. Vet ikke  (6.3 %)

Man får med andre ord ingen mulighet til å si at man ikke ønsker veisalting, kun i hvor stor grad man mener det skal saltes.  Hadde alternativet vært ”Generelt synes jeg man skulle stoppe veisaltingen” hadde denne andelen sannsynligvis vært 66.3 %.

Måten disse data blir brukt på er at 2 av 3 privatbilister mener at det saltes for mye, med andre ord er det ingen som er imot veisalting, kun saltmengden som benyttes.  En helt feil fremstilling som brukes for alt den er verdt.

Vegdirektøren feilinformerer
Terje Moe Gustavsen hevder videre at halvparten av NAF’s medlemmer mener at vegsalting øker trafikksikkerheten.
Rapporten fra NAF sier derimot som følger:

-  27 % mener at salting er viktig for trafikksikkerheten
-  20.7 % har ingen formening
-  52.2 % er uenig i at salting er viktig for trafikksikkerheten

Her feilinformerer man bevist for å få ett resultat som passer med Statens Vegvesens egen oppfatning.

Påstår at salt redder liv
Terje Mo Gustavsen hevder videre at forskning viser at vegsalt reduserer antall alvorlige ulykker med 20 prosent på veier der det saltes.  Hvilken forskning er det man viser til?

Redusert saltbruken betydleig
Saken er den at man ikke kan se at det har vært noen dramatisk nedgang i antall trafikkulykker her oppe i nord de siste 2 - 3 år etter at man har begynt å salte veiene. Som jeg nevnte i et leserinnlegg tidligere, i Finnland har de gjort en stor undersøkelse relatert til veisalting og alvorlige trafikkulykker.  Konklusjonen var at trafikkulykker med dødelig utgang økte med 50 % når veiene ble saltet.  Finnland har derfor redusert saltbruken betydelig.  I Nord-Sverige gjorde man en tilsvarende undersøkelse, her var konklusjonen at alvorlige trafikkulykker økte med 20 % når veiene ble saltet.  Følgelig har også svenskene redusert saltbruken betydelig i Nord-Sverige (usikker på hvordan det er lengere sør).

Jeg håper det er noen i Stopp Veisaltingen som kan lage ett leserinnlegg der man belyser disse punktene, feilinformasjon fra vegdirektørens side kan ikke få lov å bli retningsgivende for hvilken vinterdrift man skal legge opp til.  Jeg er dessverre ”oppbrukt” i forhold til avisa ”Nordlys” og veisalting, er derfor avhengig av drahjelp for at vi skal få belyst problemstillingen.  Noen som kan hjelpe til her?

Mvh Reidar Berg

Kommentarer

Kåre Denholm, 21.12.2010:

Vi vet etter en spørreundersøkelse at hver femte person kan ikke skifte dekk på sin egen bil - men er dette i tråd med virkeligheten?

NAF sin undersøkelse viser det som det er nevnt når det gjelder prosenter for og i mot veisalting. Til det kan jeg stille følgende spørsmål: Hvordan blir spørsmålene stilt overfor bilistene? Og dertil; er det en søndagskjørende, eller er det en yrkessjåfør som svarer?

Det beste er om både Gustavsen og hans fotsoldater kommer en tur norover på riksvei 824 og sammenligner forholdene her uten salt og der det er saltet. Men det aller beste er at vi i samlet tropp i Stopp Veisaltingen overbringer nyheten med å gi Gustavsen og Co. et vintervedlikeholdkurs.

- De har jo tidligere oppfordret oss med å komme med forslag som skjedde i 2007, som vi gledelig har imøtekommet, men etter den tid har vi ikke mottatt en eneste tilbakemedlding! Som jeg har sagt tidligere; de saltansvarlige i Vegdirektoratet er på vikende front og har fått "krampetrekninger", derfor går de nå så sterkt ut med sin kampanje om salting som de aldri tidligere har gjort. Det har skjedd etter saltkonferansen i Trondheim i oktober.

Kåre Denholm
leder
Stopp veisaltingen


Lars Erik Bønå, 04.01.2011:

Dette ser ut som dette er det samme som stod i Nordlys før jul:

Vegdirektøren vil vite hvem som tør å slutte å salte. Vi er mange som tør det, men det er bare EN som har myndighet til å gjøre det - nemlig Vegdirektøren!

Vegdirektøren er ingen fagmann. Han er politiker, dvs han er ekspert i å lyve og snakke folk etter munnen. I tillegg har han visstnok økonomisk bakgrunn.

Jeg skal forfatte et motinnlegg der jeg forteller sannheten om forskningsrapportene han viser til og også rapporten fra Tromsø som Vegdirektoratet holdt skjult i 15 år.


Reidar Berg, 04.01.2011:

Ingen politikere ønsker å bidra til flere trafikkulykkert, følgelig vil politikerne ikke tørre å pirke borti problematikken av frykt for å bidra til flere ulykker på våre vinterveier.  Sitat fra veidirektørens yttring i Nordlys:

Vegsalt har sine ulemper.  Men, det vil føre til flere drepte og skadde på vintervegene vis vi slutter å bruke vegsalt.  Hvem tør ta sjansen på det?

Dersom vi i "Stopp veisaltingen" hadde trodd at dette var en naturlig konsekvens av å stoppe salting, hadde vi da gått inn for det ?  Neppe, ingen ønsker flere trafikkdrepte langs etter våre veier.  Har imidlertid mye større tro på vinterdrift med mekanisk fjærning av snø og is, strøing med strøsand/fastsand når det er behov for det samt at vi bilister igjen lærer å kjøre etter forholdene.


KF, 04.01.2011:

Færre ulykker pga. kulda
Denne vinteren har flere representanter fra flere fylker/kommuner vært ute i mediene og ytret at det faktisk har vært færre ulykker enn vanlig, fordi folk setter ned farten og tilpasser den til det glatte føret, hvilket er nøyaktig det samme som Stopp veisaltingen har sagt hele tiden. Om det har vært flere småbulkinger vet jeg ikke, men det har iallfall vært færre alvorlige ulykker! Dersom vi skulle tro på påstandene til Vegvesenet, så skulle vi jo hatt en økning på omkring 30%, fordi de ikke har saltet! Nå har vi hatt det motsatte, så kanskje den formelen de en gang konstruerte hadde en fortegnsfeil? :)

"Matbokser" i stedet for sikre biler
Og, når Statsministeren preker om at det har vært færre ulykker pga "bedre veier", så har han en rådgiver som bør frontes! Nå er det flere og flere sakkyndige som også mener at vi bør kjøre med piggdekk, hvilket vi også hele tiden har visst er det beste dersom de mener at de tar trafikksikkerheten på alvor. I tillegg er det igjen flere som mener at luften blir værre med støvpartikler fra piggfrie dekk, selv om det er de med pigger som må ta støyten. Og, det hjelper heller ikke på trafikksikkerheten å sørge for at vi alle pga avgifter kjører rundt i små matbokser, i stedet for sikrere biler, og aller helst med antiskrens, ABS (som dog virker DÅRLIGERE på slapseføre!!) og trekk på alle 4 hjulene..

Hva folk vil ha
Noen ganger undres jeg hvordan disse menneskene hadde klart seg i det private næringslivet, hvor de hadde måtte klart å leve med konkurranse med hva folk VIL HA, og ikke bare skape utallige avgifter for å få folk til å gjøre hva dem selv vil!

Ekstra informasjon