Frank Salvesen, 31.12.2010:

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det kan aksepteres vegsalting av Kvadraturen i Kristiansand.

Nye oppdateringer nederst i artikkelen!

Gatene ser ut som svinestier. All saltsørpen og snømelet dras inn i butikker og bygg. Det skapes masse merarbeid og problemer med rengjøring og vedlikehold. Fotgjengere, syklister og firbeinte får også problemer. Ja, til og med skosålene kan gå i oppløsning av dette sterke saltet som brukes.

Det snakkes ofte om fremkommelighet og trafikksikkerhet når det gjelder bruk av salt.  Kvadraturen er jo tilnærmet flat, og fremkommeligheten er jo som regel best på tørt og fint vinterføre. Nei, fjern snøen mekanisk, og bruk strøsand der det er behov.  Saltet har blitt en sovepute i vintervedlikeholdet, og de fleste kjenner vel til de negative miljømessige konsekvensene saltet medfører.

Hvor er Miljøvernsjefen og Kvadraturforeningen i dette? Ønsker ikke handelstanden flere handlende til sentrum, eller har jeg misforstått?

Skal vi akseptere at Kristiansand sentrum rent visuelt ser ut som en krigssone, bare det kommer noen centimeter med fin hvit snø?

Leserbrevet er på trykk i Fædrelandsvennen, 31.12.2010 (red.mrk.).

Kommentarer

Frank Salvesens leserinnleg får støtte i Fædrelandsvennen av Odd Furuborg, 04.01.2011:

Det burde stå med store bokstaver på disse saltbilene: Miljøgriser.

"Men nå er det kommunen selv som forurenser da er det ikke så viktig for miljøvernsjefen å sette en stopper."

Ekstra informasjon