Saltbilen i Maridalen.  Foto:  Tom Sæland.

Nordre Aker Budstikke, 04.01.2011:

Biler og busser har regelrett sklidd av veien i Maridalen. Samferdselsetaten holder området under «spesiell oppsikt» i vinter.

MARIDALEN: I desember kjørte to rutebusser i grøfta i Maridalen. Den ene ved kirkeruinene, den andre i nærheten av skolen. Heldigvis kom ingen til skade. Men også bilister har hatt store problemer med å holde seg på veien.

Mye snø gir flere tilfeller
– I romjulen har det vært noe lavere frekvens, på grunn av mindre trafikk i jula. Men likevel har vi vært i Maridalen tre-fire ganger i uken, sier produksjonssjef Ellen Kilde Evensen i Viking Redningstjeneste. Hun mener glatt vei er en av årsakene til de mange utforkjøringene.

For kaldt for salt
– Med de lave temperaturene vi hadde i desember, har vi ikke kunnet benytte salt på strekningen. Det har derfor blitt hvit «vintervei», sier områdeansvarlig Grethe Østhus Bergli i Samferdselsetaten.

Uenige om veisalt
Ekspertene blir ikke enige om hvorvidt salting av veiene er en sikkerhetsrisiko, eller nødvendig for Vinter-Norge.

Mengden av salt som årlig spres på norske veier har ifølge Teknisk Ukeblad økt fra 80.000 til 200.000 tonn på ti år. Foreningen Stopp veisaltingen mener innholdet i saltblandingen som brukes utgjør en miljøtrussel, som blant annet kan føre til skader på vegetasjon i områdene det saltes. Foreningen mener også at saltet gir skade på biler, og at for mye salting i realiteten gir farligere kjøreforhold.

Leder i Stopp veisaltingen, sivilingeniør Lars Erik Bønå mener at salting av veiene kun bør forekomme dersom det er meldt mildvær med påfølgende kulde.

– Ellers er det ingen grunn til å salte på snø/is, spesielt ikke hvis det er kuldegrader. En saltet vei polerer dekket og gir mindre friksjon, sier Bønå til Teknisk Ukeblad.

Han får støtte av førsteamanuensis ved plante- og miljøvitenskap ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås (UMB), Per Anker Pedersen.

– Det er ingen tvil om at veisalting representerer en trussel for naturen. Det kan i enkelte tilfeller gi store skader i skog på grunn av klimaforhold og spesielt jordsmonn som gjør at saltet trekker ut i omgivelsene i til dels stor avstand fra veien, sier Pedersen til Teknisk Ukeblad.

– Veiene saltes mye mer enn tidligere. Det kan bli et økende problem i forhold til drikkevann. Det gjelder både fra brønner og fra vannverk, sier Pedersens forskerkollega Helen French, som mener at veisaltet kan komme til å skade både grunnvann og innsjøer i større grad enn før.

Ekstra informasjon