TV2.no, 13.01.2011:

Illustrasjon, Svein Olsen

For at du skal kunne kjøre på bar asfalt om vinteren går det med 14 tonn salt per kilometer vei. Prisen er døde innsjøer.

Når våren kommer er ikke alle disse tonnene med salt borte, de finnes fortsatt i naturen. Salt er giftig i store mengder, og vegetasjonen langs veiene ødelegges av saltspruten.

Ekstra informasjon