På YouTube finnes mye video å se igjennom.  Blant annet finnes det video om veisating som disse fra Maridalen i Oslo.

Dette opptaket er gjort av Tom Sæland, 20.01.2011:


Her er video fra 05.12.2014 som viser salting over Hammeren bru.  Her renner bekken under brua rett ut i Maridalsvannet - Oslos drikkevann - kun 2 meter unna.  Opptak gjort av Tom Sæland:

Ekstra informasjon