Den 15.11.2009 skrev Stopp veisaltingen om et forsøk Statens vegvesen ville utføre; Statens vegvesen skal vaske trær ved Rv. 181.  Den gangen var vi meget skeptiske til at dette ville fungere.  Og svaret har vi fått nå:  Trespyling uten effekt!

 

I 2009 skrev Magnar Trondsgård:

Den gamle Bjørkealléen  på Myrersletta ved brannstasjonen, måtte fjernes pga. alder og vegsalting.  En ny allé ble plantet, men fikk en dårlig start pga. mer vegsalting.  Nå vil Statens vegvesen forsøke å vaske trærne med ferskvatten – som et prosjekt i ”Salt smart programmet”.

I "Vegen og vi", nr. 01/2011 skrivers det i en liten notis at å vaske trær har liten effekt.

Ekstra informasjon