Romerikes Blad (rb.no), 04.03.2011:

Mens Stockholm-toget kom susende i full fart i retning Lillestrøm, gikk bommen som skal stoppe bilene ved Nerdrum stasjon opp.

– Veisalt og forurensning ødela en av komponentene som styrer bommen. Dette er en veldig alvorlig episode, som lett kunne ført til en ulykke. Bommen skulle aldri gått opp, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Kommentarer

06.03.2011: Rett før planovergangen i Mjøndalen står dette skiltet i begge retninger på Fv35:

Foto:  Svein Olsen

Rart dette ikke er gjengs for alle planoverganger da man vet veisaltets innvirkninger på elektriske komponenter for tog og overganger.  Svein Olsen.


06.03.2011: Når veisaltet gjør dette med styringssystemet for bommene, hva tror man da det gjør med styringssystemene på bilene som er i konstant saltsprut? ABS, EPS og antispin styres av ABS sensorer på hvert hjul. Følgende scenarier kan derfor fort oppstå:

1. ABS virker ikke
2. ABS-pumpa starter uten grunn, og bremsene går på av seg selv
3. EPS virker ikke og føreren er ikke vant til å ta inn skrensen som kommer
4. EPS slår inn når den ikke skal og forårsaker ukontrollerbar skrens

Punktene på jernbanen som skal styre bommen opp og ned, ligger langs skinnegangen et stykke ut fra veibanen. De er derfor ikke utsatt for direkte saltsprut, men feiler likevel pga salt. Kloret vandrer, og dette betyr at det de har gjort i Mjøndalen med å stoppe salting over jernbaneovergangen, ikke hjelper. Salt trekkes med bilene flere km.

Poenget her er at når saltet kan forårsake slike skader på styringssystemet for jernbanen til tross for at det ikke er i direkte kontakt med salt, da er det vanvittig å utsette styringssystemene for sikkerhetssystemene på bilene for konstant saltsprut.

Vegdirektoratet saboterer det bilfabrikkene har bygget inn av sikkerhet.

Lars Erik Bønå

Ekstra informasjon