Adressa.no, 06.03.2011:

Mer veisalt...  Arkivfoto/Håvard Risberg

- Totalt sett er vi nesten 50 % opp i forhold til tidligere år, sier Kim Aslaksen, markedssjef i GC Rieber salt.  Det betyr at GC Rieber salt tilsammen har levert cirka 310 - 330 000 tonn veisalt så langt denne vinteren i Norge. Det er 100 000 tonn mer enn i fjor.  I tillegg kommer Mestas egenimport av salt.

Statens vegvesen har ikke oversikt over saltforbruket, men de registrerer at ekstra mye veisalt er strødd utover veiene i de sørlige og vestlige delene av Norge.

Kommentarer

07.03.2011:

Dette er bare helt fantastisk.  Statens Vegvesen har jo tidligere selv erkjent at problemer knyttet til veisalting er så store at man må redusere omfanget.  Det var vel derfor man startet "Saltsmart"-prosjektet.

Når man har erkjent problemet samt behovet for å redusere saltbruken/skadevirkningene som veisalting medfører, er det gangske utrolig at man i samme periode klarer å øke forbruket av veisalt så enormt.  Dette kan neppe kalles "Saltsmart".  Når man starter et slikt prosjekt, burde man i det minste kunne forvente at saltbruken ikke øker ytterligere.  Her er det noen som overhode ikke gjør jobben sin, følgelig burde disse personene vært omplassert/oppsagt snarest da de så ettertrykkelig har vist hvor udugelige de er.

Det er videre særdeles beklagelig at de som kan gjøre noe med problematikken, setter seg på gjærdet med lukkede øyne/ører.  Hvor er våre folkevalgte politikere samt miljøværnerne? Det er synd å si det, men vi får bare håpe at naturskadene er så betydelige etter denne vinteren at man ikke kan sitte å se på elendigheten lengere uten å foreta seg noe som helst. Miljøverndepartementet samt miljøvernminister Erik Solheim må snart våkne fra dvalen.

Reidar Berg

Ekstra informasjon