Antall dødsulykker går opp - og ikke ned, rapporterer Statistisk Sentralbyrå.

Av Glenn Kullberg, Ski

I en artikkel i Nettavisen fortelles det om en stor økning i antall drepte i februar måned i år, i forhold til tidligere år.  Vegvesenet har jo aldri saltet så mye som i år.  Forventet mengde er sinnsyke 300.000 tonn, som er ny rekord.  I fjor ble det jo også satt ny rekord, med 201.000 tonn.

Med enda mer veisalting, som Vegvesenet hevder øker trafikksikkerheten, burde jo antallet drepte gå NED i vintermåneden februar, i stedet for OPP?

Nei selvsagt er det jo ikke slik.  Jo mer salting, jo flere kunstige sommerveier, jo høyere hastigheter, jo flere drepte. Dette er matematikk på grunnskolenivå.

”Fem prosent fartsøkning fører til 10 prosent økning i antall ulykker og hele 25 prosent økning i antall døde” (Kilde: Vegdirektoratet).

Kommentarer

14.03.2011: Trafikkulykkesstatestikken fra norske vinterveier viser til det fulle at SINTEF sine beregningsmetoder ikke er signifikant angående trafikksikkerhet og salting, og at disse ikke holder mål.

Vi i Hallingdal undersøkte på begynnelsen av 2000-tallet de politirapporterte ulykkene på Rv7 i samme formel som SINTEF, men kom til at det ble en økning av ulykker på ca 17%, mens SINTEF fikk en reduksjon i sitt "beregna" regnestykke på ca 20%. Det hører med til historien at våre tall fra 2004 ble gjennomgått og godkjent av - SINTEF.

Avisa Nationen undrestreker sterkt feiloppfattningen angående trafikksikkerhet med saltilng av det norske veinettet, i sin lederartikkel torsdag 10/3 2011.

Sammenholdt med at veivesnet holdt tilbake en rapport i 15 år som viser 40% dåligere friksjon/feste for dekk som har kjørt på saltet vei (får et sleip lag på seg) virker det som tallene nå peker i feil retning for våre myndigheter; Samferdselsministern og Vegdiriktøren.

Kjell-G.Haugen, Hallingdal

Ekstra informasjon