BilNorge.no, 23.03.2011:

Daglig leder Hroar Braathen i Dekkimportørenes forening.   Foto:  BilNorge.no.

- Vegvesenet møter seg selv i døra når piggdekkandelen har gått så kraftig ned at de må bruke dobbelt så mye salt som tidligere, sier daglig leder Hroar Braathen i Dekkimportørenes forening.

Årets vinter har vært svært kald.

Statens vegvesen har ikke oversikt over det totale saltforbruket, men tall fra GC Rieber forteller at selskapet har levert mellom 310 000 og 330 000 tonn veisalt denne vinteren, noe som er 100 000 tonn mer enn i fjor.

I tillegg kommer saltet Mesta importerer selv.

- Kampanjene om å fjerne piggdekk fra de store byene, har ført til at over 80 prosent nå kjører piggfritt. Det har medført såpeglatte veier med så mye kulde som vi har hatt i vinter, sier Braathen.

Ekstremt
Han sier at situasjonen i Norge er ekstrem sammenlignet med våre nordiske naboer.

- I Norge er nå fordelingen mellom pigg og piggfritt omtrent 50/50, om vi ser til Sverige er piggdekkandelen fortsatt 70 prosent og i Finland så høy som 90 prosent.

Argumentet om dårlig luftkvalitet blir feil når vi vet at mesteparten av problemene skyldes eksos og vedfyring.

Dekkimportørenes forening mener at man er nødt til å endre synet på bruken av piggdekk, og at det er mange myter der ute.

- Det er snart 10 år siden undersøkelser viste at svevestøvet som resultat av piggdekkbruk ikke var det som skapte problemene for de som sliter med astma og allergi, til det er disse partiklene for store.

Dessuten har nytt og bedre utstyr for veivedlikehold fjernet mye av dette.

Har gått for langt
- Korstoget har gått for langt, og det har nå gått ut over sikkerhet og fremkommelighet, sier Braathen.

Han sier at dekkorganisasjonen i Sverige argumenterer for økt bruk av piggdekk også der, til tross for at andelen allerede er høyere enn her hjemme.

Ekstra informasjon