Vogntog i bergveg:  - Dette er ei typisk ulykke forårsaket av veisalting

Et vogntog kjørte rett i bergveggen ved Høvringen. Sjåføren ble lettere skadd i ulykken.  Foto:  Håvard Haugseth Jensen.

Stopp veisaltingens Lars-Erik Bønå var vitne til forholdene på ulykkesstedet rett etter ulykken og skriver dette:

Svingen går her brått over fra en kurveradius til en mye mindre radius, og i tillegg er den feildosert. Dekkene på traileren har jeg ikke fått sett på fordi jeg ikke kunne stoppe. Det var politidirigering på stedet da jeg passerte. Traileren må også ha holdt en hastighet litt i overkant av det forsvarlige, 60 grense på stedet.

Andre medvirkende årsaker kan selvsagt også finnes, men en ting utmerket seg - det var som vanlig saltet uten å brøyte. Derfor var det et tykt lag med saltslaps på veien, og dette slapset er som halvsmeltet smør. Det gir ingen motstand slik naturlig slaps gjør. Når det saltes i snø, er forholdene livsfarlig i tineperioden.


Jeg kom fra Rye, og de første kilometrene fram til Flakk var det ubrøytet, usaltet og godt feste. Fra fergeleiet på Flakk og inn til Trondheim var det heller ikke brøytet, men saltet i vårsnøen, så der var det den sedvanlige grøten. Jeg møtte en brøytebil, men han brøytet altså etter at de først hadde laget slaps.

Ekstra informasjon