Aftenposten, 16.04.2011:

Illustrasjonsbilde.  Foto:  Aftenposten.

Telehiv og sprekkdannelser på norske veier har denne vinteren gjort skade for mangfoldige millioner. Nå mener forskerne at omfattende veisalting kan ha bidratt til å øke skadene.

Vinteren 2009/10 ble det i følge Statens vegvesen brukt 201.000 tonn salt på norske veier. Dette er nesten en tredobling siden slutten av 1990-tallet. Trolig har det aldri vært saltet så mye på norske veier som i vinter.

– Vi hadde neppe sett så store skader etter en normal vinter, forteller seniorforsker Trond Knapp Haraldsen ved Bioforsk Jord og miljø til forskning.no.

– De store telehivskadene denne vinteren skyldes at det mange steder har vært uvanlig kaldt over lengre perioder. Dette har ført til ekstra dyp telehiv.

Telehiv oppstår når vann fryser under asfalten. Frossent vann har større volum enn smeltet vann, og når dette igjen smelter har isen flyttet på massen rundt seg. Dermed kan det oppstå høydevariasjoner på overflaten.
Vil undersøke videre.

Telehiv som dette har frem til nå hovedsakelig rammet eldre veier, men i år har også flere veier fått omfattende skader. Blant annet åtte kilometer av nye E18 gjennom Indre Østfold som ble åpnet så sent som i fjor høst.

– Vi begynte først å resonnere rundt disse tingene da vi leste om de omfattende telehivskadene på nye E18, forteller forsker Roger Roseth ved Bioforsk Jord og miljø til forskning.no.

– Vi fant imidlertid raskt ut at kanadiske forskere har publisert forskning på dette området. I laboratorieforsøk ble det vist at økte konsentrasjoner av vegsalt ga rask dannelse av islinser i teleutsatte jordarter.

Maksimalt ble det målt en frostheving på 6 mm per dag. Tilsvarende tester uten veisalt ga ingen frostheving.

– Det kunne vært spennende å foreta nærmere undersøkelser også her i landet for å se hvordan salting påvirker veiene under kalde vintre. Det er også relevant å sammenligne forekomsten av telehiv på veier som saltes og veier som ikke saltes, sier Roseth.

Kommentarer

Glenn Kullberg, Ski, 16.04.2011:

Legg merke til at canadiske forskere allerede sitter på fasitsvaret, noe norske forskere ved Bioforsk har skjønt og bekrefter.

Når Vegvesenet og politikerne på Stortinget åpner øynene og innser det samme faktum, vil de innse at vintervedlikehold med veisalting er en økonomisk katastrofe, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Og når det er sagt, det er jo kun slik en kan se tiltak som veisalting. En MÅ ta med samfunnets/befolkningens/skattebetalernes enorme ekstraregning på mange milliarder i veisalt-regnskapet.


Kåre Denholm, leder, Stopp veisaltingen, 17.04.2011:

Dette har vi påpekt i alle år, så her er det nesten kopi av våre påstander. Det er merkelig at vi i Stopp Veisaltingen aldri blir hørt, bare når det kommer fra en forsker.

NRK/Midt-Nytt og NRK/Dagsrevyen 21 (17.03.2009):

 

Vegsalt skader naturen

Stopp veisaltingen (17.03.2009)(Oppdatert 18.03.2009)

Statens vegvesen hevder de salter for "sikkerhet og framkommelighet for bilistene" på tross av omfattende skader på natur!

 

Se innslaget på NRK/Midt-Nytts nettside ved å klikke her!

 

Foto NRK/Midt-Nytt

Lars Erik Bønå:

- Salt tærer også opp veier og sikkerhetsinnretninger på biler som bremser, styring og elektronikk.  Saltet reduserer den tekniske sikkerheten og reduserer verdien på bilene.  Salt glattpolerer dekkene så de blir glattere enn uten salt.

Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå og Kåre Denholm er med i en reportasje i NRKs distriktssending Midt-Nytt, 17.03.2009.  Reportasjen er bl.a. fra riksvei 70 ved Gråura.  Her er det synlige saltskader på trær, drikkevann og VVS-innredninger.

 

Et kortere innslag blei sendt på riksdekkende kanal senere på kvelden; NRK/Dagsrevyen 21 - klikk lenke her!

Kåre Denholm:

- En katastrofe pga. saltskader på broer kan skje plutselig!

Red.mrk.:  Innslaget er ikke lenger tilgjengelig på NRKs nettsider.  Stopp veisaltingen har kopi av innslaget til privat bruk.  Om dette skal offentlig publiseres skal NRK ha høye avgifter av oss.  Vi kan derfor bare oppfordre dere til å ta kontakt med NRK for å se innslaget.

Ekstra informasjon