Carl Bernes plass i Oslo er bygget om for millioner av kroner. Men vegsalt benyttes fortsatt i nyanlegget i en slik omfang at bunnvegetasjonen i de nye rabattene nå er døde i flere hundre meters lengde.

Carl Berner i full blomst:  Carl Berners plass i Oslo, står fram i ny drakt og prakt. Statens vegvesen har brukt rundt 300 millioner over og under bakken – blant annet på 200 trær og busker. Så nå blomstrer det i den tidligere asfaltjungelen, og biltrafikken har gått ned. Og Carl Berner, som blant annet hadde en viktig posisjon under unionsoppløsninga i 1905, kunne ha nytt en dobbel latte på fortauskafeen. (Foto: Henriette E. Busterud).  Klikk på bildet for større.

 

Bildet over er å finne i Statens vegvesens etatsavis "Vegen og vi" nr. 2/2011.   Bildet er vakkert med blomstrende trær, men det viser ikke hele sannheten.  For under trærne langs veibanen er det plantet bunnvegetasjon.  Og etter en vinter med vegsalting er all denne nyplantingen dødd ut:

Trondheimsveien - død bunnvegetasjon. Foto: Svein Olsen.

Årsaken er at veisaltet spres sammen med snø opp i rabattene.  Her blir kuldeblandingen liggende og blir til svart is.  Isen blir som et lokk over plantene og kveler de.  Dette og at saltet inneholder så mye drepende klorider gjør at beplantningen dør ut.  Tilsvarende bunnbeplantning inne i parkområdene ved siden av veien er ikke skadet på denne måten.

Det er lagt inn vanningsanlegg rundt alle trærne.  Det gjenstår å se om det hjelper til å holde trærne fra saltdøden.

Ekstra informasjon