Huseiernes Landsforbunds medlemsblad Hus & Bolig, 31.05.2011:

Veisalt forurenser drikkevann og skader bremsene på bilene, men saltet ødelegger også bygg for millioner av kroner.

I både små private garasjer og større garasjehus, opplever svært mange at gulvet nærmest går i oppløsning. I garasjeanlegg der bærende vegger og søyler er av betong, har kloridene i saltet også en lei tendens til å trekke opp i dem.

Ekstra informasjon