Arkivfoto, Stopp veisaltingen.  Foto:  Tom Sæland.

Vegen og vi nr. 8/2011:

– Minst mulig salting er best for miljøet. Også for driften av vegen. Vi har sett eksempler på at mer salt kompenserer for et for dårlig driftsopplegg. Men salt kan ikke og skal ikke erstatte brøyting. Snø må fjernes mekanisk!

Dette skriver Statens vegvesens (SVV) egen internavis som en hovedartikkel.  Det låter som musikk i våre ører, men Stopp veisaltingens Glenn Kullberg kommenterer artikkelen slik:

Ja, med den overskriften så det nesten ut som om noen sentrale skikkelser i SVV endelig hadde sett ”Lyset”…

 

Etter å ha lest igjennom artikkelen er derimot ”Lyset” knapt synlig. Ingen klare indikasjoner på reduksjon/avvikling i noen områder - ikke avvikling av preventiv salting (som skaper farlige kjøreforhold og det som alle drosjesjåførene her i Follo dro frem som et av de mange farlige følgende av saltingen).

Ikke en klar heving av kravet til ÅDT før det skal saltes heller - ikke noe om reduksjon i antallet veier som omfattes av ”Bar-vei-strategien” - heller ikke noe om at entreprenørene salter også veier som IKKE har krav om bar vei (dvs. som egentlig skal driftes som vintervei).

Når det gjelder friksjonsdekk-artikkelen skulle den testen også hatt med et identisk dekk, men med Lars Erik Bønå sin gummiblanding (sand i gummien). Da hadde de testet tre tilsynelatende like dekk (identisk mønster); et med vanlig hard gummiblanding, et med myk gummiblanding og et med Lars’ spesialgummiblanding!  DET kunne blitt spennende det!

Ekstra informasjon