Naturvernforbundet, 13.10.2011:

Ski profilerer seg sterkt som ”Miljø-kommune”, men mange politikere er blitt overrasket over å få kjennskap til hvor store følgeskader veisaltingen egentlig gir.

Innbyggerinitiativet mot veisalting i Ski kommune har nå blitt behandlet i Ski kommunes Utvalg for Teknikk & Miljø. Saken fikk uforbeholden støtte av samtlige politikere og ble ENSTEMMIG vedtatt uten endringer.

Dette skjedde etter at saken først ble behandlet av spesialrådgiver for Klima & Miljø i Ski kommune og Rådmannen i Ski, hvor saken også fikk full støtte.

 

Ekstra informasjon