Vegdrift 2011 ble arrangert på Britannia Hotel i Trondheim 7. – 8 november 2011.  Stopp veisaltingen, ved Lars Erik Bønå deltok.  Han er ikke nådig i sin kritikk av kurset.

Kurset hadde fokus på vinterdrift og dekket hele spekteret fra vedlikeholdsstandard, forskning, utførelse, praktisk erfaring og tilrettelegging i planprosessen.

Denne tilbakemeldingen er også sendt til bl.a. Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, NTNU, TØI og Transportkomiteen.

Ekstra informasjon