OPP.no, 29.12.2011:

Gro og Jon Aalbu på Lønset er bekymret for at vegvesenets vintersalting ødelegger vannkilden deres på Småbruket.

Småbruket på Lønset risikerer forurenset drikkevann.  Foto:  OPP.no.

 

I et brev til Staten vegvesen viser ekteparet til at det brukes store mengder salt langs Rv70 og Fv513 vinterstid. Dette skal allerede ha ført til forurensing av grunnvannet ved en eiendom i Gråura.

Gro og Jon Aalbu har drevet Småbruket siden 1991, og har de siste ti årene blitt pålagt vannprøver fra Mattilsynet fordi de driver en næringsmiddelbedrift. Vannet kommer fra et eget borehull som ligger på nedsiden av riksvei og fylkesvei. Det er denne vannkilden de er bekymret for.

– Blir dette vannet forurenset slik at det må settes i gang tiltak som rensing, eller vannet viser seg å bli av en slik kvalitet at det ikke lenger egner seg som drikkevann eller produksjonsvann for vår produksjon, vil vi holde Statens vegvesen ansvarlige, skriver paret i brevet.

Ekstra informasjon