Miljøpartiet De Grønne, Bergen, 20.01.2012:

Et halvt år etter at bystyret gikk inn for redusert salting, må miljøbyråden svare bystyret om fremgangen i arbeidet når Miljøpartiet De Grønnes Sondre Båtstrand tar opp saken på mandag.

MDG vil stille følgende spørsmål:

Spørsmål:
1: Er veisaltingen redusert i tråd med intensjonen i vedtaket i sak 117-11, og hvor mye salt har blitt brukt på de kommunale veiene denne vinteren?
2: Hva har byrådet foretatt seg for å sørge for at Samferdselsetaten arbeider for å redusere veisaltingen, og hvilke konkrete tiltak er igangsatt?
3: Hvordan er progresjonen i arbeidet med en utredning om alternativer til veisalting?

Ekstra informasjon