Glenn Kullbergs kronikk i Grimstad Adressetidende, datert 02.02.2012:

Veisalting er et omstridt tema. På den ene siden står Vegvesenet og entreprenørene, som ønsker et vintervedlikehold som er så billig og enkelt som mulig. For å oppfylle kriteriene billig og enkelt brukes veisalting i stadig større mengder på stadig flere veier/steder.

På den andre siden står godt dokumenterte skader på natur og miljø, følgeskader på betongkonstruksjoner, kjøretøy og veier og ikke minst et stort flertall av Norges befolkning som ikke ønsker veisalting i utgangspunktet.

At jakten på et billig og enkelt vintervedlikehold dessverre går på bekostning av natur og miljø, materiell, demokratiske spilleregler og av og til også menneskeliv, er en meget sterk påstand og jeg skal nå begrunne dette i denne kronikken.

Ekstra informasjon