Raiko isriver. Bildet er lånt fra Asfalt & Betong Maskiner AS  (www.abm.as)

– Veisaltinga har forårsaket så mye skade at vi trygt kan kalle det organisert miljøkriminalitet, sier Glenn Kullberg til magasinet Miljøstrategi.

Nedenfor er bare et utdrag av intervjuet med Stopp veisaltingens representanter.  Les hele intervjuet her.

Miljøstrategi, 17.04.2012:

For bare noen uker siden kom Transportøkonomisk Institutt (TØI) med en ny rapport om vegsaltingens effekt på trafikksikkerheten.

–Ulykkesreduksjonen er ikke førti prosent, som de hevdet før. Inkludert de mindre alvorlige ulykkene er den kun mellom fem og ti prosent. Den viser også at veisaltingen generelt sett ikke reduserer de alvorligste ulykkene. Faktisk kan de alvorligste ulykkene øke ved flere tilfeller. Da er det ikke mye argumentasjon igjen for veisalting, fastslår Glenn Kullberg.

Godt testet alternativer

– Alternativene til veisalt er veldig godt testet og utredet i Sverige. På midten av nittitallet vedtok den svenske Riksdagen at nå må det kuttes i veisaltingen – på grunn av skader på både miljø, natur og biler, sier Kullberg.

Bruk midlene på bedre alternativer

Rådgiver i Stopp Veisaltingen, Lars Erik Bønå, mener at veidirektoratets argumenter for bruk av veisalt rett og slett ikke stemmer. Han mener midlene må prioriteres annerledes, for å ta i bruk alternativene, og til å utvikle nytt utstyr.

– Det første kravet man må fire på, er at veien skal være bar. Kravet må heller være at man skal sikres godt grep, og det betyr ikke det samme som at veien skal være bar. Dette har man begynt å se annerledes på i Sverige og Finland.

Bønå viser til Finland, hvor de har utviklet en piggvalse som hakker opp isen. Denne er en av metodene som har stort  potensiale for videreutvikling. Det er bare snakk om å omprioritere midlene.

Ekstra informasjon