Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune har behandlet sak om utfasing av veisalt i Oslo.  Stopp veisaltingen ved Glenn Kullberg oppsummerer resultatet slik:  "- Jeg synes Stopp veisaltingen nå begynner å få en del betydelige resultater av mye hardt arbeid."

Les kommentarer til vedtaksbehandlingen under.

Media om denne saken

Kommentarer

Glenn Kullberg, 01.06.2012:

Alt i alt synes jeg vi kan se på dette som en ganske så total seier. Komiteens enstemmige vedtak vil bli vedtatt i Oslo bystyre. Jeg mistenker at mitt brev til komiteen med et betydelig antall bilder fra både Norge og Sverige (bilder sier mer enn tusen ord) gjorde inntrykk på en del av medlemmene.

DESSVERRE ble det ikke satt noen dato eller årstall for når Oslo skal være saltfritt, men dette resultatet er uansett veldig mye bedre enn å la det som har vært, fortsette.

Jeg synes Stopp Veisaltingen nå begynner å få en del betydelige resultater av mye hardt arbeid og samtidig ser vi at ballen som virkelig begynte å rulle med vedtakene etter mine innbyggerinitiativ i hhv Ski kommune og Akershus fylkesting, fortsetter å rulle.

Når mange nok kommuner og fylker har sine vedtak i veisaltets disfavør, våkner til slutt Stortinget.

Vi må bare være tålmodige, husk at Sverige hadde hele 50 kommuner med lokale vedtak mot salting, før Riksdagen våknet på midten av 90-tallet og fikk redusert forbruket med 50% på landsbasis!

Nå skal dette gjentas i Norge, nesten 20 år etter svenskene. Henger Norge 20 år etter Sverige i utviklingen av bærekraftig vinterdrift? Ja dessverre.

Ekstra informasjon