Ås Avis skriver om full seier for Miljøpartiet De Grønne (MDG) på kommunestyre onsdag kveld i saken om salting på veiene.  Dette fordi Ås kommunestyre vedtok å utfase veisalt innen 2015.

Det ble full seier allikevel i Ås kommune med et klart vedtak om utfasing av veisalt innen 2015.  Nå har de med andre ord et vedtak som ligner mye på vedtaket i Ski, full stopp innen 2015.

Fremskritspartiet (Frp) var eneste parti som tilslutt stemte imot i Ås.  Det er en sterk kontrast til Trondheim Frp, Nesodden Frp, Frps stortingsgruppe med Sortevik i spissen, Bærum Frp, mfl.  Det er heller ikke i samsvar med deres eget ordtak "For folk flest", siden det er et ubestridt faktum at "folk flest" er negative til veisalting i seg selv.

Ekstra informasjon