När virkesbilar kör från saltade vägar och in på snöiga vintervägar bildas ibland en halkig hinna. Däcken blir som puckar på hal is. Problemet är väl känt, men det behövs mer forskning. Foto: Robert Lundberg

Svenske yrkessjåfører klager over at dekkene blir veldig glatte når de kjører fra saltet vei over på vintervei.  Svenske VTI innrømmer og erkjenner at det er et problem.

23.09.2012:  Les Stopp veisaltingens kommentarer til artikkelen iform av epost til VTITo artikler fra Piteå-Tidningen, 22.09.2012:

Saltet problem för virkesförare

Timmerbilar som kör på saltade vägar och vidare till osaltade vintervägar kan drabbas av plötsligt hala däck.  - Det innebär ett riskmoment, säger Nils-Göran Göransson, ingenjör på VTI.

"Däcken blir som puckar på hal is"  (Dekkene blir som pucker på glatt is)

En obehaglig och onaturlig känsla som många virkesförare i norr varit med om. Ofta nöts salthinnan bort, men ibland krävs avfettning.

VTI er Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige.

Du finner også rapporter i Relaterte artikler-menyen til høyre.

Kommentarer

Stopp veisalitngens Lars-Erik Bønå vet mye om dekk og friksjon.  Rett etter at han ble kjent med artiklene i Piteå-Tidningen sendte han VTI en epost med sine kommentarer.  Han kritiserer VTI for manglende fagkunnskap om tribologi.  Hans kommentarer til oppslagene følger under:

Hei, Nils-Gunnar Göransson!

Jeg leser i Piteå-tidningen om problemet med glatte dekk etter kjøring på saltet veg og ser at VTI så langt bare støtter seg på hypoteser.
Dette problemet har jeg forklart teknisk for Vegdirektoratet i Norge i snart 20 år, så det er velkjent.

På skisåler sintrer man sålen for å gjøre den tett og sliper deretter overflaten til lav ruhetsgrad. Så vokser man sålen for å tette det som er igjen av overflateporer slik at det ikke kan feste seg vannmolekyler i overflaten. Dermed får man god gli. Tilsvarende rubber man festesonen til en høyere ruhetsgrad. Alle som har gått på treski, vet at de ikke glir hvis de ikke er impregnert. Det skyldes at vann bindes i sålen, og bundet vann i sålen får en molekylær binding til vannet i snøen. Da glir det ikke.

Bildekk som kjøres på våt, saltet veg, slipes også til lav overflateruhet, og resterende overflateporer tettes av filmen som du har registrert. Et bildekk som er kjørt på saltet veg er altså identisk med glisonen på en ski. Snøen har ingen hjerne og vet ikke om det er en ski eller et bildekk som glir på den.

I Norge gjennomførte SINTEF og Vegdirektoratet en studie i Tromsø i 1993 der biler ble kjørt henholdsvis kun på saltet veg, både på saltet og usaltet veg og kun på usaltet veg. Foranledningen til testen var at folk klaget på at de bratte sidegatene ble glattere etter at man begynte å salte hovedgatene. Måledata fra etterfølgende bremsetest på is viste at dekk som var kjørt kun på saltet veg hadde mistet opp til 40 % av grepet sammenlignet med dekkene som kun var kjørt på usaltet veg. Rapporten fra denne testen var så avslørende at den ble holdt hemmelig i 15 år. Da fikk jeg den frigitt i forbindelse med undersøkelse av en bussulykke der jeg påviste saltskadde dekk som medvirkende ulykkesårsak.

Friksjonen mellom dekk og veg hører inn under fagfeltet tribologi som er et maskingfag. LIkevel har dette fagfeltet aldri vært involvert i forskningen omkring salting og trafikksikkerhet. Der har det bare vært benyttet byggingeniører (som har sitt virkeområde innen stillestående konstruksjoner), statistikere, filosofer og politiske forskere. Som nevnt har jeg påpekt dette overfor Vegdirektoratet i snart 20 år, påvist feil i deres forskningsrapporter og tilbudt min assistanse uten respons. Konklusjonen er dermed at den utførte forskningen kun er bestillingsverk for å legitimere salting.

Jeg står til tjeneste hvis du vil ha teknisk assistanse og ønsker å løfte VTI opp på et høyere forskningsnivå enn det SINTEF og Transportøkonomisk Institutt i Norge har bidratt med på feltet salting og trafikksikkerhet. Forøvrig har universitetet i Luleå også et bra miljø innen tribologi selv om de ikke har jobbet konkret med bildekk slik som jeg har gjort. Jeg har også vært på VTI og testet bildekk.

Med vennlig hilsen
Lars Erik Bønå
Sivilingeniør maskin

23.09.2012.

 


 

Ekstra informasjon