Av Lars-Erik Bønå, 21.10.2012

Jeg kjørte i dag Trondheim-Haparanda. Veien var tørr og bar med ishinne på utsatte plasser slik man må forvente på denne årstiden. Jeg så ikke noe behov for strøing, men møtte 4 strøbiler på strekningen som alle strødde finkornet sand. Dette var på veier med fartsgrense opp til 110 km/t og 4 felts motorvei.

Vegdirektoratet i Norge mener det er bortkastet å strø sand på veier med høy hastighet og høy trafikktetthet fordi sanda blåser bort etter få passeringer. I Sverige går det bra.

Etter 90 mil på svenske vinterveier er lykter og vinduer like blanke. Hadde det vært i Norge, ville saltlaken ha sprutet rundt bilen, og lykter og vinduer ville ha vært totalt nedgrodd.

Dette var på E45 (Inlandsvägen) og E4 (hovedåren) i tillegg til rv 365.  E45 er nok like mye og mere trafikkert enn mange partier på E6 som saltes.

Ekstra informasjon