Vi i Stopp veisaltingen er blitt meddelt at veisaltingen stoppes på fylkesvei 50 Hol-Aurland.  Begrunneslen fra Statens vegvesen er at de skal redusere saltingen kraftig.

Fylkesvei 50 blir strødd ved behov, for å oppnå god vinterfriksjon etter bestemte krav for vinterveier.

Meldingen har vi fra sikre kilder:  - Nå var det rim/isete på veien - og den var ikke saltet, men strødd!

Ekstra informasjon