Av Anders Auke, ambulansesjåfør
Follo, 13.12..2012

Den 10.12.12 kjørte jeg til jobben som ligger i Ås. Jeg er yrkessjåfør og ferdes mye langs veien. Siden jeg bor i Buskerud kjører jeg Oslofjordtunellen.

Denne morgenen lå det 2 cm vakker hvit nysnø ute da jeg sto opp, og det var rundt 5 grader minus. Vel ute på riksveien var idyllen brutt. Snart var lyktene så igjensauset av saltsørpe at jeg måtte bruke fjernlys for i det hele tatt å få sett noe. Som vanlig har man saltet på nysnøen slik at man ikke trenger å brøyte, og mens snøen smelter, blir det glatt (nær som kontinuerlig vannplaning).

 Dette var i Buskerud, og der har man ikke gjort noe vedtak i fylkestinget om å begrense veisaltingen til tilfeller når det er absolutt nødvendig les; underkjølt regn. Siden nettopp dette har skjedd i Akershus den 26.03.2012, se:

håpet jeg på julestemning og vinterføre i Akershus.

På Follosiden var det imidlertid ikke hvite veier som jeg hadde ventet, men veivesenet hadde også her saltet oppå nysnøen og gjort det glatt og klinete. Jeg måtte kjøre veldig forsiktig til jobben for ikke å få skrens på bilen min i svingene på rv 152.

Litt over en time etter jeg passerte på rv 152 første gang, nå på vei tilbake mot Drøbak igjen, sto rutebussen ute på et jorde. Det kunne se ut som om bussen hadde vært tom og at alt hadde gått bra da bergingsfirmaet var på plass og kun sjåføren av bussen var til stede. Dette til tross for at den hadde brukket en telefonstolpe i to, og forsert en betydelig helling på vei ned i åkeren. Det er selvsagt ikke mulig for meg å si sikkert hvorfor bussen hadde kjørt av veien, men jeg kan skrive under på at det hadde vært glatt der, i saltsørpa en time før.

Jeg mener at jeg etter 12 år som yrkessjåfør har fått betydelig erfaring med Norske vinterveier og saltsørpe. Salting for å fjerne snø medfører store problemer på mange plan: Det fører til at det slapset som oppstår pakker seg i dekkene slik at gripeevnen blir vesentlig dårligere på usaltede sideveier. Det blir sporete og forferdelig glatt mellom hjulsporene inntil all snøen har blitt til vann. Alt blir i tillegg ekstremt møkkete, noen som fører til nedsatt sikt og hele tiden forstyrrelser, ved nær kontinuerlig bruk av vindusspylere.

Jeg kjørte rundt på alle slags veier i Akershus i går. Vi brukte en stor tank med spylerveske og vasket bilen tre ganger i løpet av skiftet, dette skulle ha vært gjort enda flere ganger hvis vi hadde hatt tid. Ved en anledning var vi på en bratt svingete og smal vei som ikke var saltet. Vi kjørte en Mercedes sprinter med bakhjulstrekk og mye tyngde foran, altså ikke en ideel kombinasjon på vinterveier. Det var likevel ikke noe problem å komme opp, siden snøen som var pakket var såpass kald og vi hadde gode vinterdekk.

Det blir en betydelig ekstrabelastning for meg i min jobb at snøen blir saltet bort isteden for måket bort. Denne måten å administrere veivedlikeholdet på forplanter seg negativt på mange måter. Det jeg har forsøkt å beskrive over, dreier seg kun om trafikksikkerhet, siden dette er hoved argumentet for å salte for vegvesenet. Min påstand er at det å salte bort snøen virker negativt på trafikksikkerheten i mange timer etter salting.

Ekstra informasjon