Bildearkiv.  Foto:  Svein Olsen.

I en artikkel i Trønder-Avisa, datert 03.01.2013, skriver avisa at E6 mellom Levanger og Stjørdal i en årrekke har vært en risikostrekning med mange drepte og skadde. Nå nærmer tallet seg null.  Levanger-ordfører Robert Svarva uttaler til artiklen på en slik måte at den har fått Stopp veisaltingen til å reagere:

"- Jo, Svarva, det er absolutt tvil om saltet gir sikrere veger! Vegdirektoratets "forskning" ved SINTEF/NTNU er regelrett bestillingsverk."

Les eposten Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå sendte ordføreren i Levanger nedenfor lenka til artiklen i Trønder-Avisa:

Til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

I intervju om ulykkesstrekningen E6 Levanger-Stjørdal uttalte ordfører Robert Svarva til Trønder-Avisa:

"Det blir litt det samme som med saltet. Alle synes det er noe svineri for bilen sin, men det er ingen tvil om at det gir sikrere veger, og at det forhindrer ulykker."

Jo, Svarva, det er absolutt tvil om saltet gir sikrere veger! Vegdirektoratets "forskning" ved SINTEF/NTNU er regelrett bestillingsverk.

Ulykker pga. veisalt
Vegdirektoratet har hele tiden valgt forskere med fagbakgrunn som er irrelevant for problemkomplekset. De teller bare antall drepte og hardt skadde på saltede/ikke-saltede veger og vurderer saltingens effekt statistisk ut fra dette. De har aldri studert den egentlige årsaken til ulykkene. I år som tidligere år har jeg sett at flere alvorlige vinterulykker på den aktuelle strekningen har vært direkte eller indirekte forårsaket av vegsalting.

Ny TØI-rapport: Ingen målbar effekt
Jeg har i snart 20 år kritisert Vegdirektoratets forskning på dette området og motbevist rapportene. I 2010 engasjerte de TØI til å evaluere sin og andres forskning, dels for å imøtegå kritikken og dels som ledd i revisjon av Trafikksikkerhetshåndboken. TØI regelrett slaktet rapportene fra SINTEF og konkluderte at trafikksikkerhetsgevinsten fra vegsalting er langt lavere enn tidligere antatt, maks 5-10 % når man også regner med mindre ulykker. Studerer man kun alvorlige ulykker slik man skal i følge nullvisjonen, fant TØI at det sannsynligvis ikke er noen målbar effekt av saltingen. I kaldere og indre strøk av landet konkluderte de at salting gir ulykkesøkning. E6 i Nord-Trøndelag er et typisk slikt område.

Hemmeligholdt rapport om redusert friksjon pga. salting
Konklusjonen fra TØI kom til tross for at heller ikke de har fagkompetanse på det som skjer mellom bildekk og veg. For å få et snillere resultat overfor Vegdirektoratets saltpolitikk, startet de litteratursøket i 1994 slik at de unngikk en større studie som SINTEF og Vegdirektoratet gjorde i Tromsø i 1992-93 der de påviste at bildekk som kjøres på saltet veg mister opp til 40 % av isgrepet. Rapporten var så avslørende at Vegdirektoratet holdt den hemmelig til jeg fikk tak i den etter 15 år i forbindelse med undersøkelsen av bussulykken i Verdal. Fortsatt vil de ikke snakke om den. Det vil de heller ikke gjøre om rapporten fra TØI 2011 fordi den er relativt negativ til salting. De bruker i stedet tall fra gamle, utdaterte beregninger.

Finnmark uten dødsulykker i 2012
Siden man startet med å føre statistikk over trafikkulykker med dødelig utgang i 1939, var Finnmark i 2012 det første fylket uten dødsulykker på veiene. Vegteknisk har det skjedd lite i Finnmark i 2012. Midtdelere har vi ikke, så sikrere veger er ikke årsaken. Nedsatt fart er heller ikke årsaken. UP tar stadig flere for fartsoverskridelser. Elgbestanden og elgpåkjørsler øker. Vi har også masse rein og reinpåkjørsler som tidligere ofte medførte dødsulykker.

0-visjon i Finnmark - uten salt
Hva kan det da være som oppfylte 0-visjonen i Finnmark i 2012? Jo, Finnmark er eneste fylke der vegene ikke saltes! Dermed gir man ingen falsk trygghetsfølelse, føret er naturlig slik det menneskelige instinktet oppfatter og ville dyr lokkes ikke til vegen for å slikke salt. I tillegg har vi fått sikrere biler der innebygde førerstøttesystemer ikke ødelegges av salt.

Skiskyting med salt
Herr ordfører, hvis du så på skiskyting 3. og 4. januar, så du hvilken effekt saltet har på snø. Det har ingen betydning om snøen ligger på vegen eller i skiløypa. Vegsalting gir stadig ukontrollerbare og livsfarlige trafikkforhold. Det er umulig at Vegdirektoratet som er fullspekket av ingeniører og sivilingeniører, dog med byggteknisk bakgrunn, ikke ser og forstår dette. Derfor er det åpenbart at beslutningene om vegsalting er tatt på et høyere plan, og at Vegdirektoratet bare må forsøke å stable på beina "forskningsrapporter" for å underbygge beslutningen. Derfor våger de heller ikke å trekke inn relevant fagkompetanse.

Vegen til Lillehammer skulle saltes til OL i 1994, koste hva det koste ville
Vi har vitneutsagn fra Stortinget som bekrefter at AP-politikere, spesielt fra Oppland, tvang igjennom vegsalting på slutten av 80-tallet for å redusere brøytekostnadene til tross for at de innså at det var miljøskadelig og ikke ville gi trafikksikkerhetsgevinst. I min tid i Vegdirektoratet på siste halvdel av 70-tallet, var det vegsjefen i hvert fylke som avgjorde om det skulle saltes eller ikke. Derfor kunne ikke Vegdirektoratet oppnå svart veg mellom storbyene. Vegsjefen i Oppland, Jan Søilen, var den mest negative til salting. Dette var nok sannsynlig årsak til at AP-politikere fra Oppland var de mest aktive pådriverne, og også årsaken til at Søilen ble tvunget til å gå av. Vegen til Lillehammer skulle saltes til OL i 1994, koste hva det koste ville.

Stikk fingeren i saltsuppa
Herr ordfører, jeg oppfordrer deg til å besøke vår hjemmeside www.stoppveisaltingen.no, og også sette deg inn i dagens vegvedlikehold på tilsvarende vegstrekninger på svensk side av grensen. 
Stikk deretter fingeren i saltsuppa på E6 og snakk sant! Vegsaltingen gir ingen trafikksikkerhet, men folk må fortsatt lemlestes og dø på vegene for at håndplukkede forskere skal få tallmateriale til sine fiktive rapporter.

Mvh
For Stopp veisaltingen

Lars Erik Bønå

Ekstra informasjon