Her er i hvert fall én politker som har skjønt det:

Kjem ein så til grisesalta vegar, er stoda annleis. Det går med fleire liter spylevæske på nokre få mil, bilane vert skitne, bremsesystema rustar, asfalten vert oppløyst og nedsliten, møtande bilar virvlar opp all skiten som dei sprutar over i motsett køyrefelt, sikten vert dårleg då vått asfalt reflekterer alt frå solskin til lyset frå møtande bilar.

Men Vegvesenet – eller anna vesen, har bestemt at vegane der det saltast, dei skal vere svarte, uansett. Dei bryr seg ikkje om forureining og miljøskadar.

Herøy-politikeren Kjell Runde.  Foto:  Marie Flatin.
Kjell Runde, p
olitiker i Herøy.  Foto:  Marie Flatin.

Ekstra informasjon