Barometer fra Avisa Nordland, 16.03.2013

Barometer fra Avisa Nordland, 16.03.2013.  Dette resultatet er slik motstanden også oppfattes i resten av landet.

 - Hva skal til for at dere i vegvesenet skal komme til sans og samling?

Dette spør en gruppe personer om i en artikkel i Nettavisen, 14.03.2013.  Spørsmålet blei rettet til Statens vegvesen i Bodø.

Det endte med at 30 og 40 personer møtte opp ved Statens vegvesens kontorer på Rønvikleira i Bodø og uttrykte sin vrede mot salting.  distriksvegsjef Kjell Skjerve, seksjonsleder Marianne Eilertsen og kommunikasjonsrådgiver Irene R. Skaue måtte svare for seg.

Artikkelens opprinnelse er fra Avisa Nordland, 13.03.2013.  Her har avisa også en avstemning som viser folks motstand mot veisalting. 

Vi ha gjenngitt dagens (16.03.2013) resultat i bildet øverst i denne artikkelen.  Dette resultatet er likt med hva vi har erfart i resten av landet.

 

Ekstra informasjon