Spørsmål til Statens vegvesen angående salting rett før ulykken.

Jan Gunnar Garshol.  Foto: Privat.
Jan Gunnar Garshol.  Foto: Privat.

Av Jan Gunnar Garshol, Stokke, 16.03.2013
Sendt til Statens vegvesen via deres kontaktskjema

Angående dødsulykken på Stord 28.02.2013 der far og datter omkom på natta.

Brevet fortsetter under lenkene.

Den svenske Minsalt-undersøkelsen fant at antall ulykker øker når det saltes på lavtrafikkerte veier (ÅDT mindre enn 2000). Jeg lurte lenge på hvorfor, helt til jeg fikk en forklaring.

I Drammen (eller i distriktet omkring) ble det forsøkt å gjøre en bratt bakke mer fremmkommelig ved hjelp av salt. Det viste seg at med salt ble det enda glattere, og saltet ble erstattet med sand. Forklaring: Trafikken var for liten.

Når det saltes om natta eller tidlig på morgenen når trafikken er liten, får vi samme uheldige virkning - det blir glattere. Og enda verre, det blir ikke samsvar mellom innbilt og faktisk friksjon. Resultat: Dødsulykker pga. falsk trygghetsfølelse.

Dere i vegvesenet pleier å fraskrive dere ansvaret ved å si at dere har gjort det dere kunne, dvs. saltet, og at dere ikke kan være overalt samtidig. Feilen er at der dere er, har dere ikke annet å komme med enn salt.

Spørsmål:

  1. Har jeg rett i min antagelse om at trafikken var lav på ulykkesveien tiden mellom salting og tidspunktet for ulykken?
  2. Har dere virkelig ikke tenkt å forandre adferd snart og prioritere trafikksikkerhet?

Flere mediaoppslag om ulykken

  • Bergens Tidende, 28.02.2013:  Varsler gransking av ulykkesstedet
  • Bergens Tidense, 01.03.2013:  Anja (10) omkom på tur med pappa:
    - Det er rimelig opplagt at dette må være førsteprioritet å strø når det meldes om glatt vei på Stord. En lærdom her er at vi må begynne å strø med sand og grus i stedet for salt, sier lensmann på Stord, Bernt Norvalls.
  • NRK/Hordaland, 11.03.2013:  Hele lastebilnæringen vil markere begravelsen til Anja (10) og Dave (47):
    – Vi gjør dette for å vise myndighetene våre at nå må det komme tiltak på bordet. Om en salter når det er for kaldt, har ikke saltet noen virkning. Det må mer penger på bordet til å strø med sand, mener Jan-Ove Halsøy, fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund i Hordaland.

Jan Gunnar Garshol utdyper hvorfor salt fryser på veier med lite trafikk
19.03.2013

Den svenske Minsalt-undersøkelsen fant at antall ulykker øker på veier med lav trafikk når det saltes. For en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2000 var antall ulykker det samme med og uten salt. Når ÅDT minsker fra denne verdien, øker antall ulykker. Ifølge grafen som viser dette, øker antall ulykker mot uendelig når ÅDT går mot null. (Kommentar. Med null trafikk blir det også null ulykker, så dette er bare en matematisk grenseverdi-betraktning.)

Når ÅDT øker fra 2000, øker antall ulykker på usaltet vei. Men økningen er aldri mer enn 6 prosent. Matematisk forklart kan vi si at antall ulykker nærmer seg asymptotisk mot 6 prosent flere ulykker på usaltet vei når ÅDT går mot uendelig. Konklusjonen er at denne lille forskjellen på 6 prosent kan skyldes tilfeldigheter, slik at ingen sammenheng mellom salting og trafikksikkerhet er påvist.

(Minsalt-undersøkelsen tok ikke for seg dødsulykker spesielt. Norsk statistikk og en finsk undersøkelse viser en betydelig økning av dødsulykker på saltet vei. Statistikken skiller ikke mellom ulykker på saltet og usaltet vei, men 80 prosent av trafikken skjer på saltet vei.)

Nå har jeg fått en forklaring på hvorfor antall ulykker øker med salt på lavtrafikkerte veier. Når trafikken er for liten blir veiene glattere når det saltes.

Det er mange variabler som inngår. I tillegg til trafikken (ÅDT) har temperaturen betydning. Med den temperaturen eller de temperaturene som var til stede under forsøket, ble altså skjeringspunktet på ÅDT = 2000. Men hva ville det blitt dersom temperaturen var lavere? Synkende temperatur motvirker en økning av trafikken, så logisk sett vil da skjæringspunktet forskyve seg oppover til en høyrere ÅDT enn 2000.

I perioder kan også trafikken på høytrafikkerte veier være lav, f.eks. på natta og tidlig på morgenen. (ÅDT gjelder hele døgnet.) Da får saltet også der motsatt virkning. Det kan være forklaringen på dødsulykken på Stord 28. februar der far og datter omkom.

•    Generelt fører saltingen med seg at det blir stor forskjell mellom innbilt og faktisk friksjon. Falsk trygghetsfølelse. Det er glattere enn det du innbiller deg fra førersetet.
•    Denne forskjellen i innbilt og faktisk friksjon er spesielt stor mens smelteprosessen pågår.
•    Lav temperatur forlenger smelteprosessen.
•    Også lav trafikk forlenger smelteprosessen.

Ekstra informasjon