Norges Miljøvernforbund (NMF), 22.03.2013:

NMF har klaget inn ulovlige anskaffelser for vintervedlikehold som disse kommunene har gjort til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). NMF ønsker å påpeke at det ikke bare er saltbruken som har miljøkonsekvenser i denne typen vinterkontrakter. Det er også viktig at det er stilt krav til miljøvennlig utstyr på brøytebilene. NMF er imot veisalting. Når det alikevel skal saltes på vegene er det viktig at det stilles krav som begrenser miljømessige skader av salting.
 
NMF skriver på sin internettside om useriøse aktører og at disse øker saltforbruket fordi de ikke har rett utstyr:
 
Noen viktige momenter om saltbruk
I offentlige anskaffelser er det mulig å stille krav til lakeapparater, sweepere, slapsegrind, spesielle ploger, fastsand, innendørs gruslagere osv. Dette er mer miljøvennlig utstyr som en del lavprisaktører normalt ikke har tilgang til.
 
- Useriøse aktører bruker gjerne ordinære saltspredere beregnet for grovsalt. Som kjent blir saltforbruket mye høyere ved bruk av grovsalt enn ved bruk av lake.

- Useriøse aktører bruker gjerne ploger uten slapseskjær, noe som fører til at veien ikke blir brøytet optimalt, og dette fører selvsagt til at vegen må brøytes oftere, og derved høyere drivstofforbruk.

- Useriøse aktører bruker ofte utendørs strøsandlager i stedet for innvendig strøsandlager med lunk. For å hindre at strøsanden fryser til pleier uprofesjonelle aktører å blande ganske mye salt i strøsanden. Salt er som kjent miljøforurensende. Man må bruke ca 2,2 % salt i strøsanden for å hindre at den fryser til.

- Ved bruk av fastsand (som ikke inneholder salt) må man ha spesielle fastsandspredere, og dette er utstyr som kun profesjonelle aktører har tilgang til.

- Sweepere som koster vegbanen i stedet for å salte vegbanen er også noe som kun profesjonelle aktører har tilgang til.

Ekstra informasjon