oa.no, 21.10.2013:

Fiskeutvalget er engstelig for fiskedød i Hunnselva. Men Statens vegvesen beroliger og sier salting bare skjer unntaksvis.

Den gang Riksveg 4 gikk langs Hunnselva mellom Raufoss og Reinsvoll, ble det i perioder saltet mye på veien. Fiskebestanden i Hunnselva gikk betydelig ned.

Antar salt fører til fiskedød

– Selv om vi ikke har noen vitenskapelig undersøkelse å vise til, er det rimelig å anta at stort tilsig av salt fører til fiskedød, sier Per Erik Svenskerud, leder av fiskeutvalget i Vestre Toten Jeger- og fiskerforening.

Ekstra informasjon